Geschreven door admin 10:15 Uncategorized

Burenrecht advocaat

Er zijn verschillende situaties waarin het verstandig kan zijn om een burenrecht advocaat in te schakelen bij een burenrechtelijk conflict. Hieronder staan een aantal voorbeelden:

  • Als u een geschil heeft met uw buur en u heeft geprobeerd het geschil op te lossen via gesprekken of onderlinge afspraken, maar dat heeft geen succes gehad. Een advocaat kan u helpen bij het voeren van onderhandelingen met uw buur of bij het aanspannen van een rechtszaak als dat nodig is.
  • Als uw buur iets doet wat uw eigendom of uw privé-leven schaadt, zoals bijvoorbeeld lawaaihinder, stankoverlast of het opzettelijk vernielen van uw eigendom. In deze gevallen kan een advocaat u helpen bij het aanspreken van uw buur op zijn gedrag en bij het eisen van schadevergoeding of het verwijderen van de overlast.
  • Als uw buur iets doet wat in strijd is met de wet of met een erfdienstbaarheid die op het perceel rust. In deze gevallen kan een advocaat u helpen bij het aanspreken van uw buur op de wetgeving of op een erfdienstbaarheid en bij het eisen dat de buur zich aan de wet houdt of de erfdienstbaarheid naleeft.
  • Als uw buur een gebouw of constructie heeft gebouwd of wil bouwen waar u bezwaar tegen heeft, zoals bijvoorbeeld een uitbreiding van zijn huis of een bouwwerk dat uw privacy aantast. In deze gevallen kan een advocaat u helpen bij het aantekenen van bezwaar tegen het bouwplan of bij het aanspannen van een rechtszaak als dat nodig is.
  • Als uw buur een geschil met u heeft aangespannen of dreigt met een rechtszaak, dan kan het in uw belang zijn om een advocaat in te schakelen om u te bijstaan in de rechtszaak en uw belangen te behartigen.

Houd er wel rekening mee dat een geschil oplossen via een advocaat vaak tijdrovender, complexer en duurder is dan een oplossing zoeken via onderling overleg of gebruik maken van mediation. Het is dus aan te raden om eerst te proberen een oplossing te vinden met uw buur, voordat men meteen een advocaat inschakelt.

(Visited 35 times, 1 visits today)
Sluiten